Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Ultima actualizare 03.05.2019*

1.0 Introducere

E.S. Garanti Dentistry SRL este o persoană juridică română, care are ca obiect principal: activitate de asistență stomatologică.

E.S. Garanti Dentistry SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților și va trata/prelucra datele personale cu atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Această politică, care se poate modifica la o dată ulterioară, detaliază angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea persoanelor care viziteaza site-urile noastre („Vizitatori de site” pe site-ul esdent.eu ), care se înregistrează pentru a utiliza serviciile pe care le prestăm (disponibile pe site-ul  www.esdent.eu), sau la care participă sau se înregistrează pentru a efectua o programare, sau a participa la evenimente sponsorizate sau la alte evenimente la care participa E.S. Garanti Dentistry SRL.

Când se va actualiza Politica de confidențialitate, Esdent va trimite aceste detalii sub forma unor notificări cu privire la modificările esențiale.

1.1 Entitățile Esdent responsabile pentru informațiile dumneavoastră

În sensul aplicării acestei Politici de confidențialitate, „Esdent” sau „noi” înseamnă E.S. Garanti Dentistry SRL, sau un reprezentant E.S. Garanti Dentistry SRL, specific desemnat și instruit să proceseze datele dumneavoastră personale.

1.2 Datele cu caracter personal și datele fără caracter personal

Datele cu caracter personal („Date cu caracter personal”) se referă la orice informație care vă identifică în calitate de persoană fizică, iar datele fără caracter personal („Date fără caracter personal”) se referă la orice informație care nu vă identifică în calitate de persoană fizică. Vă rugăm să retineti că Esdent va respecta întotdeauna definiția reglementată aplicabilă pentru a stabili ce reprezintă și ce nu reprezintă datele cu caracter personal în sensul aplicării acestei Politici de confidențialitate în fiecare caz. O categorie specială de date personale sunt datele personale sensibile, care includ în mod specific date genetice și date biometrice, în cazul în care sunt procesate pentru a identifica în mod unic o persoană. În cazul în care date personale sensibile sunt procesate, se vor aplica aceleași măsuri și reguli de securitate menționate în Regulamentului EU 2016/679 privind procesarea datelor personale.

1.3 Persoanele vizate

În cadrul legal aplicabil în contextul procesării datelor dumneavostra de catre Esdent, persoanele recunoscute ca persoane vizate de reglementarile regulamentului  EU 2016/679 sunt  orice categorie de persoane ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate, fie ei clienți, furnizori, colaboratori sau angajați Esdent.

1.4. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană fizică are dreptul de a fi informată asupra datelor sale cu caracter personal prelucrate de un operator (categorii de date prelucrate, scop, durată, datele de contact ale operatorului, etc.). Informarea se va face respectând, în special, principiul transparenței, într-un mod clar, concis, inteligibil și ușor accesibil.

 • Dreptul de a refuza: persoanele au dreptul de a refuza de a deveni persoane vizate
 • Dreptul de a fi informat: odată ce au acceptat sa devină persoane vizate, acestea au dreptul de a fi informate cu privire la tot ce se întâmplă cu datele lor personale
 • Dreptul la ștergerea datelor: cunoscut și ca „Dreptul de a fi uitat”, acesta le permite persoanelor vizate să aibă datele cu caracter personal șterse
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor: persoanele vizate pot cere restricționarea prelucrării datelor personale
 • Dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate au dreptul să copieze, să mute sau să transfere direct datele de la un furnizor la altul
 • Drepturi legate de procesul decizional automatizat și crearea de profiluri: persoanele vizate au dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată (inclusiv profilarea).

1. 5 Sfera de aplicare a Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate are ca obiect datele pe care le colectăm prin intermediul site-ului www.esdent.eu, precum și datele care provin din alte practici de colectare sau prelucrare, inclusiv, dar fără a se limita la, informații pe care le colectăm offline sau prin procesul normal al prestării de servicii. Esdent poate să modifice prezenta Politica de confidențialitate în orice moment.

2.0  Informațiile pe care le puneți la dispoziția Esdent

Vom utiliza informațiile pe care le colectăm în urmatoarele scopuri:

 • pentru a vă inregistra/programa pe site-ul Esdent;
 • pentru a oferi un serviciu sau produs solicitat;
 • pentru a oferi produse și servicii personalizate, pe baza activităților anterioare în cadrul serviciilor noastre, având consimțământul dumneavoastră separat, dacă este necesar;
 • pentru publicitate, cum ar fi furnizarea de reclame personalizate, de conținut sponsorizat și trimiterea unor comunicări promoționale cu consimțământul dumneavoastră separat, atunci când este necesar;
 • pentru a evolua și a analiza piața, clienții, produsele, campaniile de publicitate și serviciile noastre, în vederea unei înțelegeri mai bune și mai detaliate, prin procese statistice, atunci când este necesar, a clienților noștri, în scopul de a vă oferi cele mai relevante informații, servicii și produse;
 • pentru a vă oferi servicii și asistență stomatologică;
 • pentru a desfășura extrageri gratuite de premii, competiții cu premii sau promoții, în limitele permise de lege;
 • în alte scopuri, având consimțământul dumneavoastră separat.

2.1 Cum sunt procesate datele dumneavoastră:

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea fraudelor prin analizarea/verificarea autenticității actului de identitate prezentat de dumneavoastră, pentru executarea și îmbunătățirea serviciilor oferite dumneavoastră, prin preluarea în sistemul informatic de evidență Esdent, conform cerințelor administrative și legale, aplicabile în materie;

b) conformarea cu normele legale aplicabile, raportării tranzacțiilor conform legislației aplicabile, administrării conflictelor de interes, gestionării controalelor din partea autorităților în ceea ce privește relația cu clienții;

c) gestiune administrativ – financiară;

d) păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivării) și arhivarea potrivit prevederilor legale ale documentației contractuale (inclusiv asigurarea operațiunilor conexe acestor activități) și/sau ale altor documente ce conțin date cu caracter personal;

f) gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte persoane care prestează un serviciu public

În vederea încheierii și executarii contractelor, pentru urmatoarele scopuri:

a) derularea oricăror raporturi juridice rezultate din contractele încheiate între Esdent și dumneavoastră sau societatea pe care o reprezentați;

b) îndeplinirea obligațiilor asumate de partenerii contractuali Esdent (persoane fizice)

c) încheierea și executarea contractelor de muncă.

 • În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Esdent în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru urmatoarele scopuri:

a) îmbunătățirea serviciilor și ofertelor de produse furnizate prin îmbunătățirea politicilor și procedurilor interne;

b) scopuri de marketing simplu, PR și comunicare, efectuarea de sondaje cu privire la serviciile prestate, activitatea Esdent şi a terților parteneri contractuali;

d) gestionarea reclamațiilor primite din partea dumneavoastră; realizarea unui profil în vederea prezentării celor mai potrivite produse/ servicii;

f) constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Esdent în instanță, precum și constituirea de probe în acest sens;

g) scopuri de recrutare și resurse umane în ceea ce privește candidații și angajații Esdent; acordarea de beneficii pentru persoanele vizate;

2.2 Stocarea informațiilor dumneavoastră

Vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru o perioadă necesară scopului în care au fost colectate. Acest lucru înseamnă că datele dumneavoastră vor fi distruse sau eliminate din sistemele noastre în momentul în care nu mai sunt necesare.

Esdent se asigură că sunt luate toate măsurile necesare pentru procesarea și stocarea datelor dumneavoastră sub umbrela următoarelor principii:

datele se procesează / rețin cel puțin pe durata în care informațiile sunt utilizate pentru a vă furniza un serviciu;

datele se procesează /rețin conform cerințelor unei legi, ale unui contract sau în legatură cu obligațiile legale;

atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat în care au fost colectate, sunt procesate sau atâta timp cât este necesar conform prevederilor oricărui contract, oricărei legi în vigoare ori în scopuri de comunicare sau statistice, făcând obiectul unei protecții corespunzătoare.

2.3 Siguranța și securitatea datelor

Esdent tratează cu seriozitate securitatea și integritatea datelor care îi sunt încredințate spre procesare / stocare și a luat toate măsurile tehnologice și fizice pentru a se asigura că se mențin toate standardele de protejare a informațiilor. Esdent vă pune în vedere că, desi au fost implementate măsuri rezonabile în această privință, nici o tehnologie sau mediu de tranzacționare a informațiilor nu sunt complet sigure.

2.4 Rețelele de socializare

Serviciile noastre pot utiliza pluginuri pentru rețelele de socializare. Informații pot fi transferate direct de pe dispozitivul dumneavoastră către operatorul rețelei de socializare. Noi nu avem control asupra acestor informații sau datelor colectate de către operatori.

2.5 Operatori rețele de socializare utilizate în cadrul serviciilor noastre

Dacă sunteți membru al uneia sau mai multor rețele de socializare următoare și nu doriți ca Operatorul să conecteze datele privind utilizarea serviciilor noastre de către dumneavoastră cu datele de membru stocate deja de Operator, deconectați-vă de la rețeaua de socializare înainte de a utiliza serviciile noastre.

Facebook Operator de date: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate Facebook la adresa „https://www.facebook.com/about/privacy/”.

Google+ Operator de date: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate Google la adresa „https://www.google.com/privacy”.

LinkedIn Operator de date: LinkedIn Ireland, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Irlanda (“LinkedIn”). Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate LinkedIn la adresa „http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv”.

Twitter Operator de date: Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Pentru informații suplimentare, puteți accesa site-ul web privind politica de confidențialitate Twitter la adresa „https://twitter.com/privacy”.

2.6 Cum aveți acces la datele dumneavoastră

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Esdent, str. Carpaților, Nr. 39, Bloc R1, Scara B, Apartament 2, județ Brașov.

E.S. Garanti Dentistry SRL va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de catre dumneavoastră a drepturilor de mai sus sunt oferite de E.S. Garanti Dentistry SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dumneavoastră sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, E.S. Garanti Dentistry SRL poate:

 • fie să perceapă o taxă, tinănd cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

Precizam faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de E.S. Garanti Dentistry SRL, conform prezenței Politici de Prelucrare a Datelor.

Sună-ne acum pentru o programare!

0733 023 577
IMPORTANT • 12-14 iunie - toate locațiile vor fi închise. Echipa Esdent participă la cursuri de perfecționare. Revenim cu tratamente mai bune și mai performante!
+

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH